a possession, hold, estate, behavior

listen to the pronunciation of a possession, hold, estate, behavior
İngilizce - Türkçe

a possession, hold, estate, behavior teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

havings
mal
havings
mülk
havings
zenginlik
havings
servet
havings
mal mülk
havings
varlık
İngilizce - İngilizce
{n} havings
a possession, hold, estate, behavior