a person with extensive knowledge or ability in a given subject

listen to the pronunciation of a person with extensive knowledge or ability in a given subject
İngilizce - Türkçe

a person with extensive knowledge or ability in a given subject teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

expert
(isim) eksper, uzman, usta, bilirkişi, üstâd, erbap
expert
expertly ustalıkla
expert
(Kanun,Ticaret) ehlivukuf
expert
ekspert
expert
(Kanun) ehlihibre
expert
üstat
expert
mahirane
expert
ustaca yapılmış'
expert
{i} eksper
expert
bilirkişi

Bir bilirkişi bir şey hakkında her şeyi bilen başka bir şey hakkında hiçbir şey bilmeyen bir uzmandır. - An expert is a specialist who knows everything about something and nothing about anything else.

Tom bilirkişi olarak işe alındı. - Tom was hired as an expert witness.

expert
{i} uzman

Tom bir uzmana danışmalı. - Tom should consult an expert.

Diyetisyenler yemek branşında uzmandırlar. - Dieticians are experts in the food industry.

expert
{i} usta

Soygun ustalıkla planlandı. - The heist was expertly planned.

expert
{i} erbap
expert
{s} ihtisas
expert
becerikli
expert
ehil
expert
bilgi ve tecrübe sahibi kimse
İngilizce - İngilizce
expert

If an expert says it can't be done, get another expert. - David Ben-Gurion.

a person with extensive knowledge or ability in a given subject

  Heceleme

  a per·son with ex·ten·sive knowl·edge or a·bi·li·ty in a giv·en sub·ject

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırsın wîdh îkstensîv nälıc ır ıbîlıti în ı gîvın sıbcekt

  Telaffuz

  /ə ˈpərsən wəᴛʜ əkˈstensəv ˈnäləʤ ər əˈbələtē ən ə ˈgəvən səbˈʤekt/ /ə ˈpɜrsən wɪð ɪkˈstɛnsɪv ˈnɑːləʤ ɜr əˈbɪlətiː ɪn ə ˈɡɪvən səbˈʤɛkt/

  Günün kelimesi

  tabby