a person who surrenders to (or is taken by) the enemy in time of war

listen to the pronunciation of a person who surrenders to (or is taken by) the enemy in time of war
İngilizce - Türkçe

a person who surrenders to (or is taken by) the enemy in time of war teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prisoner of war
(Askeri) harp esiri
pow
savaş tutsağı
prisoner of war
(Askeri) HARP ESİRİ; ESİR: Milletlerarası kanun ve anlaşmalardaki istisnai haller hariç olmak üzere, muharip kuvvetlerin birbirlerinden esir alıp enterne ettikleri kimseler. PRISONER OF WAR BRANCH CAMP
prisoner of war
savaş esiri
İngilizce - İngilizce
prisoner of war
pow
a person who surrenders to (or is taken by) the enemy in time of war