a person who supports a political party or cause over other parties or causes

listen to the pronunciation of a person who supports a political party or cause over other parties or causes
İngilizce - Türkçe

a person who supports a political party or cause over other parties or causes teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

partisan
{s} taraflı
partisan
partizan

Birçok partizanlar o savaşta öldü. - Many partisans died in that battle.

Bisiklet yolunun partizan politikasıyla ne ilgisi var? - What does a bike path have to do with partisan politics?

partisan
çeteci
partisan
yandaş
partisan
{i} baltalı kargı
partisan
{s} parti taraftarı olan
partisan
{i} partizan, tarafgir
partisan
{i} taraftar
partisan
{i} ask. gerillacı, partizan
partisan
{i} gerilla
İngilizce - İngilizce
partisan
a person who supports a political party or cause over other parties or causes

  Heceleme

  a per·son who supports a po·li·ti·cal par·ty or cause over oth·er parties or causes

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırsın hu sıpôrts ı pılîtıkıl pärti ır kôz ōvır ʌdhır pärtiz ır kôzîz

  Telaffuz

  /ə ˈpərsən ˈho͞o səˈpôrts ə pəˈlətəkəl ˈpärtē ər ˈkôz ˈōvər ˈəᴛʜər ˈpärtēz ər ˈkôzəz/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː səˈpɔːrts ə pəˈlɪtəkəl ˈpɑːrtiː ɜr ˈkɔːz ˈoʊvɜr ˈʌðɜr ˈpɑːrtiːz ɜr ˈkɔːzɪz/

  Günün kelimesi

  lorimer