a person who has membership in some group, association or religion

listen to the pronunciation of a person who has membership in some group, association or religion
İngilizce - Türkçe

a person who has membership in some group, association or religion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

adherent
{s} yapışık
adherent
{i} yandaş

Mormonlar çok eşliliği yasakladılar ama bazı yandaşları bunu hala uyguluyorlar. - The Mormons have outlawed polygamy, but some adherents still practice it.

adherent
yapışan
adherent
{s} yapışkan
adherent
bağlanan
adherent
(Ticaret) bağlı olan
adherent
(Havacılık) yapışmış
adherent
tutkal
adherent
{i} taraftar

Mormonlar çok eşliliği yasa dışı ilan ettiler fakat bazı taraftarları onu hâlâ uyguluyor. - The Mormons have outlawed polygamy, but some adherents still practice it.

Hristiyanlığın birçok taraftarı vardır. - Christianity has many adherents.

adherent
{s} bağlı
İngilizce - İngilizce
adherent
a person who has membership in some group, association or religion