a persistence in purpose and effort

listen to the pronunciation of a persistence in purpose and effort
İngilizce - Türkçe

a persistence in purpose and effort teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

perseverance
sebat

Tom'un sebatına hayranım. - I admire Tom's perseverance.

perseverance
tahammül
perseverance
direşme
perseverance
{i} sonuna kadar direnme

Her durumda, sevgi sonuna kadar direnmedir. - In all cases, love is perseverance.

perseverance
taannüt
perseverance
{i} azim

Azimsiz başarı yoktur. - There is no success without perseverance.

Azimsiz başarı yoktur. - There's no success without perseverance.

İngilizce - İngilizce
perseverance
a persistence in purpose and effort

  Heceleme

  a per·sis·tence in pur·pose and ef·fort

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırsîstıns în pırpıs ınd efırt

  Telaffuz

  /ə pərˈsəstəns ən ˈpərpəs ənd ˈefərt/ /ə pɜrˈsɪstəns ɪn ˈpɜrpəs ənd ˈɛfɜrt/

  Günün kelimesi

  feuilleton