a minister or ambassador resident at a court or seat of government

listen to the pronunciation of a minister or ambassador resident at a court or seat of government
İngilizce - Türkçe

a minister or ambassador resident at a court or seat of government teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

leger
(Askeri) defterikebir
leger
laubali
leger
tekellüfsüz
leger
yardımcı çizgi
İngilizce - İngilizce
leger
a minister or ambassador resident at a court or seat of government

  Heceleme

  a min·is·ter or am·bas·sa·dor res·i·dent at a Court or seat of gov·ern·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  ı mînıstır ır ämbäsıdır rezîdınt ät ı kôrt ır sit ıv gʌvırmınt

  Telaffuz

  /ə ˈmənəstər ər amˈbasədər ˈrezədənt ˈat ə ˈkôrt ər ˈsēt əv ˈgəvərmənt/ /ə ˈmɪnəstɜr ɜr æmˈbæsədɜr ˈrɛzɪdənt ˈæt ə ˈkɔːrt ɜr ˈsiːt əv ˈɡʌvɜrmənt/

  Günün kelimesi

  doolally