a military corps that enforces discipline and guards prisoners

listen to the pronunciation of a military corps that enforces discipline and guards prisoners
İngilizce - Türkçe

a military corps that enforces discipline and guards prisoners teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

military police
(Askeri) jandarma
military police
inzibat
military police
askeri inzibat
mp
mp
military police
(Askeri) ASKERİ POLİS, ASKERİ İNZİBAT: Askeri kanun, emir ve yönetmeliklerin uygulanması ve bunlara uygun harekete teşvik suretiyle askeri personelin tavır ve hareketlerini kontrol; trafik kontrolü; suçların işlenmesini önleme, işlenmiş suçlar hakkında soruşturma yapıp sonucunu gereken makamlara bildirme; kıtasından ayrılanlarla firar eden mensupların yakalanması; askeri mensupların yakalanması; askeri mahpusların muhafazası, idaresi ve gerekli işlemlerinin yapılması; askeri ikmal maddeleri, teçhizat ve malzeme emniyetinin sağlanması vesaire ile görevlendirilmiş, askeri inzibat sınıfına mensup, subay veya erler. Askeri inzibatlar yetkilerini, yalnız askeri ceza ve askeri ceza muhakemeleri usulü kanuna tabi personel ile Cumhurbaşkanı veya diğer yetkili sivil makamlarca askeri kanunlara itaate davet edilmiş şahıslara karşı kullanırlar. Askeri inzibat, muharebe sahalarına yukarıda bahsedilen hususlarda destek sağlar; harp esirleri ve yerli sivil halk üzerinde, emredilen kontrol görevini yapar ve icabında piyade gibi muharebe eder. Ayrıca bak "police" ve "provost marshall"
military police
(Askeri) (MP) Askeri İnzibat
mp
[kıs] Member of Parliament
mp
mezzo piano
İngilizce - İngilizce
military police
mp
a military corps that enforces discipline and guards prisoners

  Heceleme

  a mi·li·ta·ry corps that enforces dis·ci·pline and Guards prisoners

  Türkçe nasıl söylenir

  ı mîlıteri kôr dhıt enfôrsîz dîsıplın ınd gärdz prîznırz

  Telaffuz

  /ə ˈmələˌterē ˈkôr ᴛʜət enˈfôrsəz ˈdəsəplən ənd ˈgärdz ˈprəznərz/ /ə ˈmɪləˌtɛriː ˈkɔːr ðət ɛnˈfɔːrsɪz ˈdɪsəplən ənd ˈɡɑːrdz ˈprɪznɜrz/

  Günün kelimesi

  moratorium