jandarma

listen to the pronunciation of jandarma
Türkçe - İngilizce
gendarme, police soldier
the corps of gendarmes, gendarmerie
constabulary
police soldier, gendarme; gendarmerie
(Askeri) military police
{i} gendarme

Gendarmes are human, too. - Jandarmalar da insan.

Gendarmes are also human beings. - Jandarmalar da insandırlar.

jandarma karakolu
gendarmerie station
jandarma teşkilatı
gendarmerie
mobil jandarma
(Askeri) mobile gendarmerie
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Yurt içinde asayişi sağlamak gayesiyle meydana getirilen ve orduya mensup silâhlı kuvvet. Ve bu kuvvette yer alan asker
Bu kuvvette görevli olan kimse
Açıkgöz
Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükûmet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askerî kuvvet
jandarma