a metric unit of length equal to one millionth of a meter

listen to the pronunciation of a metric unit of length equal to one millionth of a meter
İngilizce - Türkçe

a metric unit of length equal to one millionth of a meter teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

micrometer
mikrometre
micron
mikron

Mikronezya'ya hiç gitmedim. - I've never been to Micronesia.

micrometer
miniölçer
micrometer
(Tıp) En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre
micrometer
(isim) mikrometre
micron
bir milimetrenin binde biri
micron
bindebir milimetre
İngilizce - İngilizce
micron
micrometer
a metric unit of length equal to one millionth of a meter

  Heceleme

  a met·ric Unit of length e·qual to one mil·lionth of a me·ter

  Türkçe nasıl söylenir

  ı metrîk yunıt ıv lengkth ikwıl tı hwʌn mîlyınth ıv ı mitır

  Telaffuz

  /ə ˈmetrək ˈyo͞onət əv ˈleɴɢkᴛʜ ˈēkwəl tə ˈhwən ˈməlyənᴛʜ əv ə ˈmētər/ /ə ˈmɛtrɪk ˈjuːnət əv ˈlɛŋkθ ˈiːkwəl tə ˈhwʌn ˈmɪljənθ əv ə ˈmiːtɜr/

  Günün kelimesi

  glabrous