jeer at, mock, joke at the expense of

listen to the pronunciation of jeer at, mock, joke at the expense of
İngilizce - Türkçe

jeer at, mock, joke at the expense of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

make fun of
dalga geçmek

O benimle dalga geçmek istiyor. - He wants to make fun of me.

make fun of
ile eğlenmek
make fun of
alay etmek

Sen arkadaşlarımın önünde benimle alay etmek mi istiyorsun? - Do you intend to make fun of me in front of my friends?

Tom herkesle alay etmekten hoşlanıyor gibi görünüyor. - Tom seems to like to make fun of everybody.

make fun of
ile eğlenmek, ile alay etmek
make fun of
(bir kimse) ile alay etmek
make fun of
ile eğlenmek, ile alay etmek. make fun of/poke fun at (bir kimse) ile alay etmek
make fun of
alaya almak
İngilizce - İngilizce
make fun of
jeer at, mock, joke at the expense of