a method of transforming a text in order to conceal its meaning

listen to the pronunciation of a method of transforming a text in order to conceal its meaning
İngilizce - Türkçe

a method of transforming a text in order to conceal its meaning teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cipher
(Bilgisayar) şifreleme
cipher
sıfır
cipher
şifre

Tom bir şifre içinde gizli notlar yazıyordu. - Tom was writing cryptic notes in a cipher

Bilgi şifreli verilebilir. - the information may be given in cipher.

cipher
{i} anahtar
cipher
{i} (nüfuz açısından) önemsiz biri
cipher
şifreli olarak yazmak
cipher
{f} aritmetik yapmak
cipher
{i} solda sıfır, hiç
cipher
{i} parola
cipher
şifre,şifrele
cipher
{i} günümüz rakamları
cipher
devamll ses çıkarmak
cipher
(Askeri) ŞİFRE: İhtiyari olarak alınmış remizlerin veya remiz gruplarının, nizami boyda açık metin birimlerini genel olarak tek harfleri gösterdiği veyaaçık metin birimlerinin yeniden tertiplendiği yada her ikisinin bazı kararlaştırılmış kurallara göre birlikte uygulandığı kripto sistemi. Ayrıca bak. "crypto-system"
cipher
(isim) sıfır, günümüz rakamları, arap rakamları; önemsiz kimse, hiç olan şey; şifre, anahtar; parola, monogram
cipher
{f} şifre ile yazmak
cipher
önemsiz şey veya kimse
cipher
şifre/piyon/rakam/sıfır
cipher
{i} hiç olan şey
İngilizce - İngilizce
cipher

The message was written in a simple cipher. Anyone could figure it out.

a method of transforming a text in order to conceal its meaning

  Heceleme

  a Meth·od of transforming a text in or·der to con·ceal its mean·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı methıd ıv tränsfôrmîng ı tekst în ôrdır tı kınsil îts minîng

  Telaffuz

  /ə ˈmeᴛʜəd əv transˈfôrməɴɢ ə ˈtekst ən ˈôrdər tə kənˈsēl əts ˈmēnəɴɢ/ /ə ˈmɛθəd əv trænsˈfɔːrmɪŋ ə ˈtɛkst ɪn ˈɔːrdɜr tə kənˈsiːl ɪts ˈmiːnɪŋ/

  Günün kelimesi

  fussbudget