a message whose content is at variance with reason

listen to the pronunciation of a message whose content is at variance with reason
İngilizce - Türkçe

a message whose content is at variance with reason teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

absurdity
anlamsızlık
ridiculousness
komiklik
ridiculousness
saçmalık
ridiculousness
gülünçlük
absurdity
Gülünçlük, aptallık, akılsızlık, saçmalık, akılsızlık, saçma şey
absurdity
{i} mantıksızlık
absurdity
{i} saçmalık, saçma söz/davranış
absurdity
{i} saçma olma, saçmalık, abeslik
absurdity
{i} saçmalık

Düşünce alanında, saçmalık ve sapkınlık dünyanın ustaları olarak kalır, ve onların hakimiyeti ancak kısa süreler için askıya alınır. - In the sphere of thought, absurdity and perversity remain the masters of the world, and their dominion is suspended only for brief periods.

Twitter, saçmalıklara iyi bir örnektir. - Twitter is a good example of absurdity.

ridiculousness
{i} maskaralık
ridiculousness
{i} anlamsızlık
İngilizce - İngilizce
ridiculousness
Absurdness
absurdity
a message whose content is at variance with reason

  Heceleme

  a mes·sage whose con·tent I·s at va·ri·ance with rea·son

  Türkçe nasıl söylenir

  ı mesıc huz kıntent îz ät veriıns wîdh rizın

  Telaffuz

  /ə ˈmesəʤ ˈho͞oz kənˈtent əz ˈat ˈverēəns wəᴛʜ ˈrēzən/ /ə ˈmɛsəʤ ˈhuːz kənˈtɛnt ɪz ˈæt ˈvɛriːəns wɪð ˈriːzən/

  Günün kelimesi

  nosology