a mesh of a net, or of anything resembling a net

listen to the pronunciation of a mesh of a net, or of anything resembling a net
İngilizce - Türkçe

a mesh of a net, or of anything resembling a net teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

moke
{i} zenci [kötü]
moke
eşek
moke
{i} eşek [amer.]
moke
(isim) eşek [amer.], zayıf at [avus.], zenci [kötü]
moke
{i} zayıf at [avus.]
İngilizce - İngilizce
moke
a mesh of a net, or of anything resembling a net