a mental or physical condition that is not considered normal

listen to the pronunciation of a mental or physical condition that is not considered normal
İngilizce - Türkçe

a mental or physical condition that is not considered normal teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disorder
kargaşa
disorder
rahatsızlık

Fadıl ciddi bir zihinsel rahatsızlıktan muzdaripti. - Fadil was suffering from a serious mental disorder.

disorder
{i} düzensizlik

Bazı düzensizlikler mükemmel bir şekilde düzeltilebilr. - Some disorders can be corrected perfectly.

Bu düzensizlik affedilmez. - This disorderliness is inexcusable.

disorder
{i} karışıklık

Sokakta karışıklık hüküm sürüyor. - Disorder prevails in the street.

disorder
{f} sağlığını bozmak
disorder
{i} keşmekeş
disorder
karmaşa
disorder
dağınıklık
disorder
bozut
disorder
hastalık
disorder
patırtı
disorder
illet
disorder
{f} karıştırmak
disorder
nizamsız
disorder
kaçık
İngilizce - İngilizce
disorder
a mental or physical condition that is not considered normal

  Heceleme

  a men·tal or phys·i·cal con·di·tion that I·s not con·sid·ered nor·mal

  Türkçe nasıl söylenir

  ı mentıl ır fîzîkıl kındîşın dhıt îz nät kınsîdırd nôrmıl

  Telaffuz

  /ə ˈmentəl ər ˈfəzəkəl kənˈdəsʜən ᴛʜət əz ˈnät kənˈsədərd ˈnôrməl/ /ə ˈmɛntəl ɜr ˈfɪzɪkəl kənˈdɪʃən ðət ɪz ˈnɑːt kənˈsɪdɜrd ˈnɔːrməl/

  Günün kelimesi

  luxuriant