a marriage, nuptial festivities

listen to the pronunciation of a marriage, nuptial festivities
İngilizce - Türkçe

a marriage, nuptial festivities teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

wedding
nikâh

Tom ve Mary'nin nikahına gitmek istemedim. - I didn't want to go to Tom and Mary's wedding.

Tom'un nikâhına gideceğimden emin değilim. - I'm not sure I'm going to Tom's wedding.

wedding
{i} düğün

Onlar düğünün zamanını ve yerini belirlediler. - They set the time and place of the wedding.

Düğün bir 17.yüzyıl kilisesinde düzenlenecek. - The wedding will be held in a 17th century church.

wedding
kamalama
wedding
evlenerek
wedding
{f} evlen

Evlenme planlarınız nasıl geliyor? - How are your wedding plans coming?

Köpek balığı çorbası genellikle Çin'de evlenme törenlerinde ve ziyafetlerde servis edilir. - Shark fin soup is commonly served at Chinese weddings and banquets.

wedding
evlenme merasimi
wedding
wedding ring nikah yüzüğü
wedding
silver wedding evliliğin yirmi beşinci yıldonumü
wedding
golden wedding evliliğin ellinci yıldönümü
wedding
wedding cake düğün pastası
İngilizce - İngilizce
{n} wedding
a marriage, nuptial festivities