a manner of articulation involving an audible release of breath

listen to the pronunciation of a manner of articulation involving an audible release of breath
İngilizce - Türkçe

a manner of articulation involving an audible release of breath teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aspiration
{i} istek
aspiration
{i} can atma
aspiration
(Dilbilim) üfleme
aspiration
(Askeri) havalandırma
aspiration
tutku
aspiration
{i} nefes alma
aspiration
{i} arzu
aspiration
{i} emme
aspiration
{i} (uzun zamandır güdülen) büyük amaç: It was his aspiration to become famous. Amacı ünlü olmaktı
aspiration
{i} soluma
aspiration
(İnşaat) hava emme
aspiration
"h" harfini telâffuz
aspiration
aspirasyon,istek
aspiration
yüksek bir gaye edinme
aspiration
(Tıp) Hava veya sıvıların emilmesi, aspirasyon
aspiration
{i} özlem

Onun iç dekaratör olma özlemleri var. - She has aspirations to become an interior decorator.

Hayatın özlemleri çocukların kılığında gelir. - Life's aspirations come in the guise of children.

aspiration
nefes alıp verme
aspiration
{i} soluklu okuma
İngilizce - İngilizce
aspiration
a manner of articulation involving an audible release of breath

  Heceleme

  a man·ner of ar·ti·cu·la·tion in·vol·ving an au·di·ble re·lease of breath

  Türkçe nasıl söylenir

  ı mänır ıv ärtîkyıleyşın învälvîng ın ädıbıl rilis ıv breth

  Telaffuz

  /ə ˈmanər əv ˌärtəkyəˈlāsʜən ənˈvälvəɴɢ ən ˈädəbəl rēˈlēs əv ˈbreᴛʜ/ /ə ˈmænɜr əv ˌɑːrtɪkjəˈleɪʃən ɪnˈvɑːlvɪŋ ən ˈɑːdəbəl riːˈliːs əv ˈbrɛθ/

  Günün kelimesi

  motile