a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement

listen to the pronunciation of a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement
a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement

  Heceleme

  a lu·di·crous or gro·tesque act done for fun and a·muse·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  ı ludıkrıs ır grōtesk äkt dʌn fôr fʌn ınd ımyuzmınt

  Telaffuz

  /ə ˈlo͞odəkrəs ər grōˈtesk ˈakt ˈdən ˈfôr ˈfən ənd əˈmyo͞ozmənt/ /ə ˈluːdəkrəs ɜr ɡroʊˈtɛsk ˈækt ˈdʌn ˈfɔːr ˈfʌn ənd əˈmjuːzmənt/