a loud and violent explosion, either literally or figuratively

listen to the pronunciation of a loud and violent explosion, either literally or figuratively
İngilizce - Türkçe

a loud and violent explosion, either literally or figuratively teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fulmination
infilak etme
fulmination
ateş püskürme
fulmination
{i} patlama
fulmination
{i} infilak
fulmination
{i} sövüp sayma
fulmination
(Tıp) n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında)
İngilizce - İngilizce
fulmination
a loud and violent explosion, either literally or figuratively