a hospital for recuperation or for the treatment of chronic diseases

listen to the pronunciation of a hospital for recuperation or for the treatment of chronic diseases
İngilizce - Türkçe

a hospital for recuperation or for the treatment of chronic diseases teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sanatorium
sanatoryum
sanatorium
sağlıkevi
sanitarium
sanatoryum
sanatorium
{i} revir
sanatorium
{ç} --s (sänıtôr'iyımz)/san.a.to.ri.a (sänıtôr'iyı)
sanatorium
(Tıp) Sanatoryum, şifa yurdu
sanatorium
{i} temiz havalı yer
sanitarium
{ç} --s (sänıter'iyımz)/san.i.(Tarih) i.a (sänıter'iyı) i., bak. sanatorium
sanitarium
(Tıp) (sanitaria). Havadar yerlerde yapılan ve hastaların özellikle hava ve güneş ve maden suları ile teadvilerini sağlayan kır hasatnesi, sanatoryum
sanitarium
{i} temiz havalı yer
İngilizce - İngilizce
sanatorium
sanitarium
a hospital for recuperation or for the treatment of chronic diseases

  Heceleme

  a hos·pi·tal for re·cu·pe·ra·tion or for the treat·ment of chro·nic diseases

  Türkçe nasıl söylenir

  ı häspîtıl fôr rîkupıreyşın ır fôr dhi tritmınt ıv kränîk dîzizız

  Telaffuz

  /ə ˈhäsˌpətəl ˈfôr rəˌko͞opərˈāsʜən ər ˈfôr ᴛʜē ˈtrētmənt əv ˈkränək dəˈzēzəz/ /ə ˈhɑːsˌpɪtəl ˈfɔːr rɪˌkuːpɜrˈeɪʃən ɜr ˈfɔːr ðiː ˈtriːtmənt əv ˈkrɑːnɪk dɪˈziːzəz/

  Günün kelimesi

  gnathonic