a hardwood stick used as a forming tool in spinning

listen to the pronunciation of a hardwood stick used as a forming tool in spinning
İngilizce - İngilizce
wedge
a hardwood stick used as a forming tool in spinning

  Heceleme

  a hard·wood stick used as a forming tool in spin·ning

  Türkçe nasıl söylenir

  ı härdwûd stîk yuzd äz ı fôrmîng tul în spînîng

  Telaffuz

  /ə ˈhärdˌwo͝od ˈstək ˈyo͞ozd ˈaz ə ˈfôrməɴɢ ˈto͞ol ən ˈspənəɴɢ/ /ə ˈhɑːrdˌwʊd ˈstɪk ˈjuːzd ˈæz ə ˈfɔːrmɪŋ ˈtuːl ɪn ˈspɪnɪŋ/

  Günün kelimesi

  regale