a hallow place, cell, mean habitation, shift

listen to the pronunciation of a hallow place, cell, mean habitation, shift
İngilizce - Türkçe

a hallow place, cell, mean habitation, shift teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hole
{i} oyuk

Çocuklar bilye oyunları için yerde küçük bir oyuk açtılar. - The children made a small hole in the ground for their game of marbles.

hole
top çukuru
hole
kovuk
hole
in
hole
izbe
hole
magara
hole
{f} kapanmak
hole
{f} yuvasına girmek
hole
(Tıp) Foramen, delik
hole
dili güç durum
hole
{i} boşluk

Anlatı boşluklarla dolu. - The story is full of holes.

Neden 5 ve 50 yenlik bozuk paraların ortasında boşluk var? - Why do the five yen coin and the fifty yen coin have holes in the center?

hole
{f} delik açmak, delmek
hole
{i} derin yer
hole
{f} deliğe sokmak
hole
{f} köşesine çekilmek
hole
{i} hücre

Tutukluluğu sırasında Tom hücrede birkaç ay geçirdi. - During his detention, Tom spent several months in the hole.

hole
iki maden damarını birleştirmek için dehliz açmak
hole
(fiil) delmek, delik açmak, kazmak, deliğe sokmak, deliğe girmek, yuvasına girmek, kapanmak, köşesine çekilmek
hole
{f} delik açmak
İngilizce - İngilizce
{n} hole
a hallow place, cell, mean habitation, shift