a group of organisms having the same genetic constitution

listen to the pronunciation of a group of organisms having the same genetic constitution
İngilizce - Türkçe

a group of organisms having the same genetic constitution teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

genotype
genetik özellik
a group of
bir grup
genotype
genotip

Biyolojide öğrenciler genotip ve fenotip arasındaki farkı öğrenirler. - In biology, the students learn the difference between the genotype and the phenotype.

genotype
(Denizbilim) kalıttür
a group of
bir gurup
genotype
(Nükleer Bilimler) genetik tip
genotype
{i} kalıtsal yapı
genotype
(Tıp) Bir organizmanın herediter esas oluşumu
genotype
(Tıp) Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu
genotype
bir organizmanın sahip olduğu genetik nitelikler
İngilizce - İngilizce
genotype
a group of organisms having the same genetic constitution

  Heceleme

  a group of organisms ha·ving the same ge·net·ic con·sti·tu·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı grup ıv ôrgınîzımz hävîng dhi seym cınetîk känstıtuşın

  Telaffuz

  /ə ˈgro͞op əv ˈôrgəˌnəzəmz ˈhavəɴɢ ᴛʜē ˈsām ʤəˈnetək ˌkänstəˈto͞osʜən/ /ə ˈɡruːp əv ˈɔːrɡəˌnɪzəmz ˈhævɪŋ ðiː ˈseɪm ʤəˈnɛtɪk ˌkɑːnstəˈtuːʃən/

  Günün kelimesi

  glabrous