a group of individuals (subjects) who share a common experience or condition

listen to the pronunciation of a group of individuals (subjects) who share a common experience or condition
İngilizce - Türkçe

a group of individuals (subjects) who share a common experience or condition teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cohort
{i} topluluk
cohort
(Askeri) Askeri müfreze
cohort
destekçi
cohort
arkadaş
cohort
takım
cohort
türküm
cohort
aynı yaşlı takson veya bireylerin oluşturduğu grup
cohort
bir lejyonun onda biri
cohort
yandaş
cohort
{i} kohort

Sürpriz, sürpriz: Tom ve onun kohortu. - Surprise, surprise: it's Tom and his cohort.

cohort
{i} yandaş, taraftar, destekçi
cohort
{i} hempa, suç ortağı
cohort
{i} lejyonun onda biri
cohort
{i} (insanlardan oluşan) grup
cohort
{i} kalabalık
İngilizce - İngilizce
cohort
a group of individuals (subjects) who share a common experience or condition