guinea, but now naturalized in tropical america, esp

listen to the pronunciation of guinea, but now naturalized in tropical america, esp
İngilizce - Türkçe

guinea, but now naturalized in tropical america, esp teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cola
kolalı içecekler
cola
kola cevizi
cola
{i} kola

Kolanı içmek zorundayım. - I've got to drink your cola.

Tom bir diyet kola içiyor. - Tom is drinking a diet cola.

cola
Cola acuminata
cola
kolalı içecek
cola
(isim) kola
İngilizce - İngilizce
cola
guinea, but now naturalized in tropical america, esp