a glancing contact with the ball off the edge of the cricket bat

listen to the pronunciation of a glancing contact with the ball off the edge of the cricket bat
İngilizce - Türkçe

a glancing contact with the ball off the edge of the cricket bat teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

snick
{f} çentmek
snick
hafif vuruş
snick
hafifçe dokunmak
snick
kesik
snick
{f} kesmek
snick
vuruş/kesik
snick
topa hafifçe vurup yönünü değiştirmek
snick
{i} çentik
snick
çel/kes
İngilizce - İngilizce
snick
a glancing contact with the ball off the edge of the cricket bat

  Heceleme

  a glan·cing con·tact with the Ball off the edge of the crick·et bat

  Türkçe nasıl söylenir

  ı glänsîng käntäkt wîdh dhi bôl ôf dhi ec ıv dhi krîkıt bät

  Telaffuz

  /ə ˈglansəɴɢ ˈkänˌtakt wəᴛʜ ᴛʜē ˈbôl ˈôf ᴛʜē ˈeʤ əv ᴛʜē ˈkrəkət ˈbat/ /ə ˈɡlænsɪŋ ˈkɑːnˌtækt wɪð ðiː ˈbɔːl ˈɔːf ðiː ˈɛʤ əv ðiː ˈkrɪkət ˈbæt/

  Günün kelimesi

  bombinate