a free style instrumental piece characterized by dramatic changes in mood

listen to the pronunciation of a free style instrumental piece characterized by dramatic changes in mood
İngilizce - Türkçe

a free style instrumental piece characterized by dramatic changes in mood teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rhapsody
{i} rapsodi
rhapsody
bayılma
rhapsody
aşırı övgü
rhapsody
{i} heyecanlı ve duygusal konuşma
rhapsody
{i} heyecan
rhapsody
{i} coşku
rhapsody
{i} müz. rapsodi
İngilizce - İngilizce
rhapsody
a free style instrumental piece characterized by dramatic changes in mood

  Heceleme

  a free style in·stru·men·tal piece char·ac·ter·ized by dra·ma·tic changes in mood

  Türkçe nasıl söylenir

  ı fri stayl înstrımentıl pis kerıktırayzd bay drımätîk çeyncız în mud

  Telaffuz

  /ə ˈfrē ˈstīl ˌənstrəˈmentəl ˈpēs ˈkerəktərˌīzd ˈbī drəˈmatək ˈʧānʤəz ən ˈmo͞od/ /ə ˈfriː ˈstaɪl ˌɪnstrəˈmɛntəl ˈpiːs ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ drəˈmætɪk ˈʧeɪnʤəz ɪn ˈmuːd/