a formal written defense of something you believe in strongly

listen to the pronunciation of a formal written defense of something you believe in strongly
İngilizce - Türkçe

a formal written defense of something you believe in strongly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

apology
özür

Tom Mary'ye bir özür borçludur. - Tom owes Mary an apology.

Ben bir özür istemiyorum. Ben bir açıklama istiyorum. - I don't want an apology. I want an explanation.

apology
(Tiyatro) savunca
apologia
savunma
apologia
savunma yazısı
apologia
müdafaa
apologia
{i} müdafaa (yazılı)
apologia
kendini mazur göstermek için yazılan yazı
apologia
{i} haklı gösterme
apologia
açıklama
apology
{i} özür dileme

Özür dilemeye gerek yok. - There's no need for an apology.

Özür dilemek istiyorum. - I wish to say a word of apology.

apology
müdafaa
apology
{i} savunma
apology
{i} mazeret
apology
itizar
apology
(isim) özür, mazeret, savunma, kötü örnek
İngilizce - İngilizce
apology
apologia
a formal written defense of something you believe in strongly

  Heceleme

  a for·mal writ·ten de·fense of some·thing you be·lieve in strongly

  Türkçe nasıl söylenir

  ı fôrmıl rîtın dîfens ıv sʌmthîng yu bîliv în strôngli

  Telaffuz

  /ə ˈfôrməl ˈrətən dəˈfens əv ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈyo͞o bəˈlēv ən ˈstrôɴɢlē/ /ə ˈfɔːrməl ˈrɪtən dɪˈfɛns əv ˈsʌmθɪŋ ˈjuː bɪˈliːv ɪn ˈstrɔːŋliː/

  Günün kelimesi

  ornithology