a formal justification, defence

listen to the pronunciation of a formal justification, defence
İngilizce - Türkçe

a formal justification, defence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

apology
özür

Tom Mary'nin özürünü kabul edecek durumda değildi. - Tom wasn't in the mood to accept Mary's apology.

Tom Mary'ye bir özür borçludur. - Tom owes Mary an apology.

apology
(Tiyatro) savunca
apology
mazaret
apology
{i} özür dileme

Özür dilemeye gerek yok. - There's no need for an apology.

Ben ona özür dilemeliyim. - I must make an apology to her.

apology
müdafaa
apology
{i} savunma
apology
{i} mazeret
apology
itizar
apology
{i} kötü örnek
apology
yetersiz bir örnek veya taklit
İngilizce - İngilizce
apology

The Apology of Socrates.

a formal justification, defence