a festival marked by merrymaking and processions

listen to the pronunciation of a festival marked by merrymaking and processions
İngilizce - Türkçe

a festival marked by merrymaking and processions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

carnival
karnaval

Kar ve karnavaldan nefret ediyorum. - I hate snow and the carnival.

Bütün Brezilyalılar Karnavaldan zevk almaz. - Not all Brazilians enjoy Carnival.

carnival
{i} gezici sirk veya fuar
carnival
(Sosyoloji, Toplumbilim) karnaval (bak)
carnival
{i} festival
carnival
şenlik
carnival
Katolik ve Ortodokslann büyük perhizden önce gelen eğlence zamanı
carnival
{i} eğlence
carnival
{i} büyük spor olayı
İngilizce - İngilizce
carnival
a festival marked by merrymaking and processions