a fervent and even militant proponent of something

listen to the pronunciation of a fervent and even militant proponent of something
İngilizce - Türkçe

a fervent and even militant proponent of something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

zealot
{i} bağnaz kimse
partisan
{s} taraflı
partisan
partizan

Bunlar Stalin'in Sovyet partizanlarına olan sözleriydi. - These were Stalin's words to the Soviet partisans.

Birçok partizanlar o savaşta öldü. - Many partisans died in that battle.

partisan
çeteci
partisan
yandaş
partisan
{i} baltalı kargı
partisan
{s} parti taraftarı olan
partisan
{i} partizan, tarafgir
partisan
{i} taraftar
partisan
{i} ask. gerillacı, partizan
partisan
{i} gerilla
zealot
{i} mutaassıp
zealot
(isim) bağnaz kimse, fanatik, mutaassıp
zealot
Roma hakimiyetime karşı ayaklanmış Musevi partizan
zealot
zealotrypartizanlık
İngilizce - İngilizce
zealot
partisan
a fervent and even militant proponent of something

  Heceleme

  a fer·vent and e·ven mi·li·tant pro·po·nent of some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı fırvınt ınd ivîn mîlıtınt prıpōnınt ıv sʌmthîng

  Telaffuz

  /ə ˈfərvənt ənd ˈēvən ˈmələtənt prəˈpōnənt əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ə ˈfɜrvənt ənd ˈiːvɪn ˈmɪlətənt prəˈpoʊnənt əv ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  sward