a device that measures and records the amount of electricity used

listen to the pronunciation of a device that measures and records the amount of electricity used
İngilizce - Türkçe

a device that measures and records the amount of electricity used teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

meter
{i} sayaç

Evde akıllı sayaç takılı. - This house has a smart meter.

meter
{i} metre

Köprünün eni otuz metre. - The bridge is thirty meters in width.

Bina yüz metre yüksekliğindedir. - The building is one hundred meters high.

meter
{i} ölçü

Bu ağacın etrafı üç metre ölçülür. - This tree measures three meters around.

meter
ölçü/sayaç/metre
meter
şiir vezin
meter
ölçer
meter
ölçme aygıtı
meter
Aİ.metre
meter
saat

Bir metre çapında ve iki metre derinliğinde bir çukur kazmak yaklaşık 2.5 saatimi aldı. - It took me about two and a half hours to dig a hole one meter in diameter and two meters in depth.

meter
{i} vezin
meter
water meter su sayacı
meter
{f} ölçmek
meter
gasmeter havagazı sayacı
meter
(fiil) ölçmek
meter
{i} taksimetre

Tom taksi şoförüne taksimetrenin söylediğinin iki katını ödedi. - Tom paid the taxi driver twice what the meter said.

meter
{f} saat ile ölçmek
İngilizce - İngilizce
meter
a device that measures and records the amount of electricity used

  Heceleme

  a de·vice that meas·ures and records the a·mount of e·lec·tric·i·ty used

  Türkçe nasıl söylenir

  ı dîvays dhıt mejırz ınd rıkôrdz dhi ımaunt ıv îlektrîsıti yuzd

  Telaffuz

  /ə dəˈvīs ᴛʜət ˈmeᴢʜərz ənd rəˈkôrdz ᴛʜē əˈmount əv əˌlekˈtrəsətē ˈyo͞ozd/ /ə dɪˈvaɪs ðət ˈmɛʒɜrz ənd rəˈkɔːrdz ðiː əˈmaʊnt əv ɪˌlɛkˈtrɪsətiː ˈjuːzd/

  Günün kelimesi

  scrutable