a defence, excuse, justification, plea

listen to the pronunciation of a defence, excuse, justification, plea
İngilizce - Türkçe

a defence, excuse, justification, plea teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

apology
özür

Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü. - His speech was an effective apology for the Government's policies.

Ben bir özür istemiyorum. Ben bir açıklama istiyorum. - I don't want an apology. I want an explanation.

apology
(Tiyatro) savunca
apology
mazaret
apology
{i} özür dileme

Tom'un özür dilemesini istemiyorum. - I don't want Tom's apology.

Özür dilemek istiyorum. - I wish to say a word of apology.

apology
müdafaa
apology
{i} savunma
apology
{i} mazeret
apology
itizar
apology
{i} kötü örnek
apology
yetersiz bir örnek veya taklit
İngilizce - İngilizce
{n} apology
a defence, excuse, justification, plea