a day or period of time set aside for feasting and celebration

listen to the pronunciation of a day or period of time set aside for feasting and celebration
İngilizce - Türkçe

a day or period of time set aside for feasting and celebration teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

festival
{i} bayram

Cadılar Bayramı aslında bir Kelt festivaliydi. - Halloween was originally a Celtic festival.

Hanuka'ya neden Işık Bayramı diyoruz? - Why do we call Hanukkah The Festival of Lights?

festival
{i} şenlik
festival
festival
festival
eğlence
festival
düğün dernek
festival
{s} festival ile ilgili
festival
{i} yortu
İngilizce - İngilizce
festival
a day or period of time set aside for feasting and celebration

  Heceleme

  a Day or pe·ri·od of time SET a·side for feasting and cel·e·bra·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı dey ır pîriıd ıv taym set ısayd fôr fistîng ınd selıbreyşın

  Telaffuz

  /ə ˈdā ər ˈpərēəd əv ˈtīm ˈset əˈsīd ˈfôr ˈfēstəɴɢ ənd ˌseləˈbrāsʜən/ /ə ˈdeɪ ɜr ˈpɪriːəd əv ˈtaɪm ˈsɛt əˈsaɪd ˈfɔːr ˈfiːstɪŋ ənd ˌsɛləˈbreɪʃən/

  Günün kelimesi

  feuilleton