a company of religious persons forming a subdivision of a monastic order

listen to the pronunciation of a company of religious persons forming a subdivision of a monastic order
İngilizce - Türkçe

a company of religious persons forming a subdivision of a monastic order teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

congregation
{i} cemaat

Sami dinsel bir cemaat üyesiydi. - Sami was a member of the congregation.

Müthiş insanları olan bir cemaatimiz var. - We have a congregation with terrific people.

congregation
cemaat/topluluk
congregation
topluluk
congregation
{i} dinsel örgüt
congregation
congregational cemaate ait
congregation
{i} toplanma
congregation
idaresi cemaatin elinde olan
congregation
{i} senato toplantısı
congregation
{i} toplama
congregation
{i} toplama, toplantı
congregation
congregationalism her cemaati bağımsız sayan kilise idare sistemi
İngilizce - İngilizce
congregation
a company of religious persons forming a subdivision of a monastic order

  Heceleme

  a com·pa·ny of re·li·gious persons forming a sub·di·vi·sion of a mo·nas·tic or·der

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kʌmpıni ıv rilîcıs pırsınz fôrmîng ı sʌbdîvîjın ıv ı mınästîk ôrdır

  Telaffuz

  /ə ˈkəmpənē əv rēˈləʤəs ˈpərsənz ˈfôrməɴɢ ə ˈsəbdəˌvəᴢʜən əv ə məˈnastək ˈôrdər/ /ə ˈkʌmpəniː əv riːˈlɪʤəs ˈpɜrsənz ˈfɔːrmɪŋ ə ˈsʌbdɪˌvɪʒən əv ə məˈnæstɪk ˈɔːrdɜr/

  Günün kelimesi

  jaywalk