a compact syntax for generating a list in some functional programming languages

listen to the pronunciation of a compact syntax for generating a list in some functional programming languages
İngilizce - Türkçe

a compact syntax for generating a list in some functional programming languages teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

comprehension
anlama

Benim için, senin konuşman tamamen anlamanın ötesindedir. - For me, your speech is totally beyond comprehension.

Onun niçin öyle yaptığı benim anlamamın ötesinde. - Why he did it is beyond my comprehension.

comprehension
{i} kavrama
comprehension
(Tıp) Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme
comprehension
{i} anlayış

Küresel bir anlayış sorunu var. - There is a global problem of comprehension.

comprehension
fehim
comprehension
{i} kavrayış

Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek. - This test will gauge your reading comprehension.

comprehension
içlem
comprehension
(okulda) kavrama testi
comprehension
kavrama testi/anlama
comprehension
{i} akıl
comprehension
{i} idrak
comprehension
{i} kapsam
İngilizce - İngilizce
comprehension
a compact syntax for generating a list in some functional programming languages

  Heceleme

  a com·pact syn·tax for gen·er·at·ing a list in some func·tion·al pro·gram·ming languages

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kımpäkt sîntäks fôr cenıreytîng ı lîst în sʌm fʌngkşınıl prōgrämîng länggwıcız

  Telaffuz

  /ə kəmˈpakt ˈsənˌtaks ˈfôr ˈʤenərˌātəɴɢ ə ˈləst ən ˈsəm ˈfəɴɢksʜənəl ˈprōˌgraməɴɢ ˈlaɴɢgwəʤəz/ /ə kəmˈpækt ˈsɪnˌtæks ˈfɔːr ˈʤɛnɜrˌeɪtɪŋ ə ˈlɪst ɪn ˈsʌm ˈfʌŋkʃənəl ˈproʊˌɡræmɪŋ ˈlæŋɡwəʤəz/

  Günün kelimesi

  anchorite