a compact breed of harness horse

listen to the pronunciation of a compact breed of harness horse
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
hackney
a compact breed of harness horse

  Heceleme

  a com·pact breed of har·ness horse

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kımpäkt brid ıv härnıs hôrs

  Telaffuz

  /ə kəmˈpakt ˈbrēd əv ˈhärnəs ˈhôrs/ /ə kəmˈpækt ˈbriːd əv ˈhɑːrnəs ˈhɔːrs/

  Günün kelimesi

  beestings