a collection, assembly, mass, pile

listen to the pronunciation of a collection, assembly, mass, pile
İngilizce - Türkçe

a collection, assembly, mass, pile teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

congregation
{i} cemaat

Müthiş insanları olan bir cemaatimiz var. - We have a congregation with terrific people.

Sami dinsel bir cemaat üyesiydi. - Sami was a member of the congregation.

congregation
cemaat/topluluk
congregation
topluluk
congregation
{i} dinsel örgüt
congregation
congregational cemaate ait
congregation
{i} toplanma
congregation
idaresi cemaatin elinde olan
congregation
{i} senato toplantısı
congregation
{i} toplama
congregation
{i} toplama, toplantı
congregation
congregationalism her cemaati bağımsız sayan kilise idare sistemi
İngilizce - İngilizce
{n} congregation
a collection, assembly, mass, pile