a cell (or offshoot of a larger monastery) governed by a prior

listen to the pronunciation of a cell (or offshoot of a larger monastery) governed by a prior
İngilizce - Türkçe

a cell (or offshoot of a larger monastery) governed by a prior teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

obedience
itaat

Bir kızın görevi itaattir. - The duty of a daughter is in obedience.

Onların sessizliğini itaat olarak yorumlama. - Don't interpret their silence as obedience.

obedience
riayet
obedience
(Askeri) İTAAT: Verilen emirleri dinleme; askeri kanun ve icaplara uygun hareket etme
obedience
uyma
obedience
itaat etme

Onların kültür değerleri, otorite konumundaki kişilere itaat etmektir. - Their culture values obedience to those in positions of authority.

obedience
{i} boyun eğme

Onların sessizliğini boyun eğme olarak algılama. - Don't interpret their silence as obedience.

obedience
{i} bağlılık
obedience
söz dinleme
obedience
{i} sadakât
İngilizce - İngilizce
obedience
a cell (or offshoot of a larger monastery) governed by a prior