a burst of air that follows the release of some consonants

listen to the pronunciation of a burst of air that follows the release of some consonants
İngilizce - Türkçe

a burst of air that follows the release of some consonants teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aspiration
{i} istek
aspiration
{i} can atma
aspiration
(Dilbilim) üfleme
aspiration
(Askeri) havalandırma
aspiration
tutku
aspiration
{i} nefes alma
aspiration
{i} arzu
aspiration
{i} emme
aspiration
{i} (uzun zamandır güdülen) büyük amaç: It was his aspiration to become famous. Amacı ünlü olmaktı
aspiration
{i} soluma
aspiration
(İnşaat) hava emme
aspiration
"h" harfini telâffuz
aspiration
aspirasyon,istek
aspiration
yüksek bir gaye edinme
aspiration
(Tıp) Hava veya sıvıların emilmesi, aspirasyon
aspiration
{i} özlem

Onun iç dekaratör olma özlemleri var. - She has aspirations to become an interior decorator.

Hayatın özlemleri çocukların kılığında gelir. - Life's aspirations come in the guise of children.

aspiration
nefes alıp verme
aspiration
{i} soluklu okuma
İngilizce - İngilizce
aspiration
a burst of air that follows the release of some consonants

  Heceleme

  a burst of A·ir that follows the re·lease of some consonants

  Türkçe nasıl söylenir

  ı bırst ıv er dhıt fälōz dhi rilis ıv sʌm känsınınts

  Telaffuz

  /ə ˈbərst əv ˈer ᴛʜət ˈfälōz ᴛʜē rēˈlēs əv ˈsəm ˈkänsənənts/ /ə ˈbɜrst əv ˈɛr ðət ˈfɑːloʊz ðiː riːˈliːs əv ˈsʌm ˈkɑːnsənənts/

  Günün kelimesi

  pogonip