a boy who is a member of the boy scouts a man who is considered naive

listen to the pronunciation of a boy who is a member of the boy scouts a man who is considered naive
İngilizce - Türkçe

a boy who is a member of the boy scouts a man who is considered naive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

boy scout
izci

Ne zaman bir erkek izci oldun? - When did you become a Boy Scout?

Tom bir erkek izci değil. - Tom isn't a boy scout.

boy scout
erkek izci

Tom bir erkek izci değildir. - Tom wasn't a boy scout.

Sen bir erkek izci olamazsın ama bir Kız izci olabilirsin. - You can't be a Boy Scout, but you could be a Girl Scout.

İngilizce - İngilizce
boy scout
a boy who is a member of the boy scouts a man who is considered naive

  Heceleme

  a boy who I·s a Mem·ber of the boy scouts a man who I·s con·sid·ered na·ive

  Türkçe nasıl söylenir

  ı boy hu îz ı membır ıv dhi boy skauts ı män hu îz kınsîdırd nayiv

  Telaffuz

  /ə ˈboi ˈho͞o əz ə ˈmembər əv ᴛʜē ˈboi ˈskouts ə ˈman ˈho͞o əz kənˈsədərd ˌnīˈēv/ /ə ˈbɔɪ ˈhuː ɪz ə ˈmɛmbɜr əv ðiː ˈbɔɪ ˈskaʊts ə ˈmæn ˈhuː ɪz kənˈsɪdɜrd ˌnaɪˈiːv/

  Günün kelimesi

  euphuism