a book of the old testament and the hebrew tanakh

listen to the pronunciation of a book of the old testament and the hebrew tanakh
İngilizce - Türkçe

a book of the old testament and the hebrew tanakh teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

Jonah
Yunus peygamber
Ezra
(Adlar, İsimler) Ezra (İbranice: עֶזְרָא), M.o. 4 - 5. yüzyıllarda yaşamış Yahudi din adamı. İslami kaynaklarda ismi Üzeyir olarak geçer
Amos
{i} oniki küçük peygamberin kehanetleri
Amos
{i} oniki küçük peygamberden biri
Job
{i} Eyüp peygamber
Job
(isim) Yyüp peygamber, Eyüp peygamber
Jonah
(isim) uğursuz adam
Jonah
{i} uğursuz adam
Zephaniah
(isim) yahudi küçük peygamberi
Zephaniah
{i} yahudi küçük peygamberi
İngilizce - İngilizce
Jonah
Zephaniah
Zechariah
Job
Esther
Judges
Ruth
Ezra
Joel
Amos
a book of the old testament and the hebrew tanakh