a basic rule that guides or influences thought or action

listen to the pronunciation of a basic rule that guides or influences thought or action
İngilizce - Türkçe

a basic rule that guides or influences thought or action teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

principle
{i} ana

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

principle
{i} esas
principle
ilke

İlkelerine uyarak yaşamalısın. - You must live up to your principles.

Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir. - Hope, not fear, is the creative principle in human affairs.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

Herkes o fikri prensip olarak kabul edecektir. - Everyone will accept that idea in principle.

Tom Mary ile prensipte anlaştı. - Tom agreed with Mary in principle.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
İngilizce - İngilizce
principle
a basic rule that guides or influences thought or action

  Heceleme

  a Bas·ic rule that guides or influences thought or ac·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı beysîk rul dhıt gaydz ır înfluınsîz thôt ır äkşın

  Telaffuz

  /ə ˈbāsək ˈro͞ol ᴛʜət ˈgīdz ər ˈənˌflo͞oənsəz ˈᴛʜôt ər ˈaksʜən/ /ə ˈbeɪsɪk ˈruːl ðət ˈɡaɪdz ɜr ˈɪnˌfluːənsɪz ˈθɔːt ɜr ˈækʃən/

  Günün kelimesi

  deliquesce