aşın

listen to the pronunciation of aşın
Türkçe - İngilizce
{f} corroding
trans
aşın üretim
over production
go beyond
overshoot
gone beyond
went beyond
inc
cooked food
smooth
surpass

With that performance, you have surpassed yourself. Congratulations! - O performansla, kendini aştın. Tebrikler!

The theory of evolution surpasses the scope of my imagination. - Evrim teorisi benim hayal kapsamını aşar.

transcend

To be human we must transcend our animal nature. - İnsan olarak hayvan doğamızı aşmalıyız.

Exporting is a commercial activity which transcends borders. - İhracaat sınırları aşan ticari bir etkinliktir.

exceed

Don't exceed the speed limit. - Hız sınırını aşmayın.

She is exceedingly sensitive to the cold. - O, soğuğa aşırı duyarlıdır.

surpassing
her aşın kaşığı
busybody, meddler, interloper
aşın