açık yürekli

listen to the pronunciation of açık yürekli
Türkçe - İngilizce
honest
freehearted
communicative
open faced
openhearted
open hearted
outgoing

Tom is extremely outgoing. - Tom son derece açık yürekli.

Tom and Mary are very friendly and outgoing. - Tom ve Mary çok arkadaş canlısı ve açık yüreklidirler.

ingenuous
expansive
open
openfaced
açıkyürekli
sincere
açıkyürekli
truthful
açıkyürekli
ingenuous
açıkyürekli
straightforward
açıkyürekli
earnest
açıkyürekli
frank
açıkyürekli
open-hearted, sincere
açıkyürekli
honest
açıkyürekli
genuine
Türkçe - Türkçe
Düşündüğünü olduğu gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, açık kalpli
açık yürekli