kaçamak

listen to the pronunciation of kaçamak
Türkçe - İngilizce
subterfuge
stealthy
surreptitious
furtive
dish made with cornmeal, water, and butter
escapade

Sami knew everything about Layla's sexual escapades. - Sami, Leyla'nın cinsel kaçamaklarıyla ilgili her şeyi biliyordu.

running
shift
run
casual
loophole
casually
evasive

She spoke in evasive bromides. - O kaçamak bromürlerle konuştu.

Tom gave an evasive answer. - Tom kaçamak bir cevap verdi.

shift, subterfuge; extra-marital affair, extra-marital escapade; pretext, excuse; loophole; refuge, shelter
hanky-panky
salvo
evasion
fling
excuse
shelter
refuge
evasiveness
equivocation
hanky panky
{f} hedge
kaçamak yapmak
having an affair

evlilik dışı ilişki.

kaçamak bakmak
peep
kaçamak bakış
peep
kaçamak bakış
a surreptitious glance
kaçamak bakış
running glance
kaçamak cevap
evasive answer
kaçamak cevap
quirk
kaçamak cevap verme
shuffle
kaçamak cevap vermek
shift
kaçamak cevap vermek
evade a question
kaçamak cevap vermek
evade
kaçamak cevap vermek
fence
kaçamak cevap vermek
prevaricate
kaçamak cevap vermek
to hedge, to parry, to stall, to fence, to prevaricate
kaçamak cevaplar vermek
hedge
kaçamak cevaplarla atlatmak
give smb. the run around
kaçamak konuşma
circumlocution
kaçamak noktası
(Hukuk) loopholes
kaçamak söz
prevarication
kaçamak yapmak
to do sth forbidden
kaçamak yapmak
have it off
kaçamak yapmak
dodge
kaçamak yapmak
cop out
kaçamak yapmak
elude
kaçamak yapmak
evade
kaçamak yapmaya meyilli
evasive
kaçamak yol
cop out
Türkçe - Türkçe
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
Bir şeyi belli etmeden, gizlice yapmaya çalışma
Bir şeyi belli etmeden, gizlice yapmaya çalışma: "Bununla beraber çok üzüntü içinde olduğunu da kaçamakla bana bakan gözlerinden anlıyordum."- A. Gündüz
Mısır unundan yapılan yağlı bir yemek
Kaçacak yer, özellikle çobanların sürüyü barındırmak, saklamak için yaptıkları yer
Mısır unuyla yapılan yağlı bir yemek
Bir şeyden kaçınma yolu
kaçamak yapmak
Hoş görülmeyen şeyi gizlice ara sıra yapmak
kaçamak yol
Bir sorundan kendisini kurtarmak için gelişigüzel ileri sürülen özür
kaçamak