-i hatırlatmak

listen to the pronunciation of -i hatırlatmak
Türkçe - İngilizce

-i hatırlatmak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

-i hatırlatmak
remind of
hatırlatmak
evoke
hatırlatmak
remind

Tom had to remind Mary to feed the dog. - Tom Mary'ye köpeği beslemesini hatırlatmak zorunda kaldı.

I want to remind you that you have a 2:30 appointment. - 2.30'da randevun olduğunu sana hatırlatmak istiyorum.

hatırlatmak
invoke
bir şey hatırlatmak
ring a bell
eskiyi hatırlatmak
take back
hatırlatmak
to remind, call (someone's) attention to
hatırlatmak
remind of
hatırlatmak
bring back
hatırlatmak
be evocative of
hatırlatmak
put smb. in mind of
hatırlatmak
(Hukuk) recall
hatırlatmak
be redolent of
hatırlatmak
to remind (sb of sb/sth), to call sth up
hatırlatmak
echo
hatırlatmak
conjure up
hatırlatmak
bring to mind
hatırlatmak
call to mind
Türkçe - Türkçe

-i hatırlatmak teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

hatırlatmak
Birinin bir şeyi unutmamasını sağlamak, uyarmak
hatırlatmak
Birisinin unuttuğu bir şeyi aklına getirmek, anımsatmak
hatırlatmak
Birisinin unuttuğu bir şeyi aklına getirmek, anımsatmak: "Bu, onun belki hayat felsefesiydi, bana Mahatma Gandi'yi hatırlattı."- H. E. Adıvar
hatırlatmak
Birinin bir şeyi unutmamasını sağlamak, uyarmak: "Unuttuğum olursa siz bana hatırlatırsınız."- B. Felek
-i hatırlatmak