şak

listen to the pronunciation of şak
Türkçe - İngilizce
split, crack, fissure
splitting, cracking, fission
snap

When I snap my fingers, you'll wake up. - Parmaklarımı şakırdattığımda uyanacaksın.

She snapped her fingers. - O, parmaklarını şaklattı.

whang
smack
şak diye vurma
whang
Türkçe - Türkçe
Yarık, çatlak
Bir şeyin yarısı
Yarı çatlak
Yarma, yarılma
Enlice bir şeyle vurulduğunda çıkan sesi anlatır
Eni geniş bir şeyle vurulduğunda çıkan ses
şak şak
Eller birbirine vurulduğunda çıkan sesi ve bunun benzerlerini anlatmak için kullanılır