şak şak

listen to the pronunciation of şak şak
Türkçe - İngilizce

şak şak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

şakşak
applause
şakşak
clappers
şakşak
clapstick
şak
whang
şak
smack
şak
snap

When I snap my fingers, you'll wake up. - Parmaklarımı şakırdattığımda uyanacaksın.

Tom snapped his fingers and pointed to the door. - Tom parmaklarını şakırdattı ve kapıyı gösterdi.

şak
splitting, cracking, fission
şak
split, crack, fissure
şak diye vurma
whang
şakşak
slapstick; applause
şakşak
slapstick (a wooden rattle used by an ortaoyuncu, juggler, prestidigitator, magician)
şakşak
slapstick
şakşak
applause, clapping
şakşak
sound of applause
Türkçe - Türkçe
Eller birbirine vurulduğunda çıkan sesi ve bunun benzerlerini anlatmak için kullanılır
şak
Eni geniş bir şeyle vurulduğunda çıkan ses
şak
Enlice bir şeyle vurulduğunda çıkan sesi anlatır
şak
Yarma, yarılma
şak
Yarı çatlak
şak
Bir şeyin yarısı
şak
Yarık, çatlak
şakşak
Mısır bitkisinin gövdesinden yapılan sallandıkça ses çıkaran oyuncak
şakşak
Tahta maşa
şakşak
Traktörün arkasına bağlanarak ekin biçilen alet
şakşak
Çoğunlukla hokkabazların kullandıkları, hafifçe vurulduğunda hızla vurulmuş gibi şak diye ses çıkaran tahta maşa
şakşak
Hokkabazların kullandıkları tahta maşa