üzeyr

listen to the pronunciation of üzeyr
Türkçe - İngilizce
Ezra
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (A.S.) Kur'an-ı Kerim'de ismi bulunan büyük zâtlardandır. Peygamber olup olmadığı hakkında ihtilâf vardır
(Osmanlı Dönemi) Kur'ân'da adı geçen ve peygamberliği meçhul olan büyük bir zat
üzeyr